Βραβείο εφαρμοσμένης έρευνας στο ΕΜΠ στο 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 2016

H παρουσίαση ΕΜΠ με τίτλο: «Δοκιμασίες κινητικότητας ως δείκτης πρόβλεψης της οδηγικής συμπεριφοράς ασθενών με νόσο Πάρκινσον» βραβεύτηκε ως η καλύτερη παρουσίαση επιστημονικής εργασίας με θέμα εφαρμοσμένης έρευνας στο 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 11 – 14 Μαΐου 2016 στην Αθήνα.  pdf