Παρουσίαση του Τομέα στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Μάιος 2016

Την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 ο Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, πραγματοποίησε παρουσίαση της Κατεύθυνσης του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,  στα πλαίσια  ενημερωτικής εκδήλωσης για τις Κατευθύνσεις, η οποία  πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής.

Παρουσίαση Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου pdf