Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2015

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17 Ιουλίου 2015.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

pdf Αποστολόπουλος Άγγελος, Εκτίμηση της Επιρροής του Ποσοστού Υγρασίας στο Μέτρο Ελαστικής Παραμόρφωσης των Ασύνδετων Υλικών Οδοστρωσίας, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf Γαβρηιλίδης Χριστόφορος, Αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας των οδών με βάση το Διεθνές Πρόγραμμα iRAP, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf Γκούσκου Αναστασία, Η επιρροή των διαφημιστικών πινακίδων στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των οδηγών στις πόλεις, (επιβλ. Γ. Γιαννής).

pdf Κώτση Αρετή, Διερεύνηση γενικών και ειδικών απαιτήσεων για σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, (επιβλ. Α. Μπαλλής).

pdf Παπαδούλης Λάμπρος-Αλέξανδρος, Επιρροή πολιτικών τιμολόγησης κορεσμού στην κυκλοφορία σε αστικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).