Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Νοέμβριος 2017

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής Περιόδου Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 1 και 3 Νοεμβρίου 2017.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αδαμίδης Φίλιππος, Διερεύνηση των επιδράσεων προτύπων οικολογικής και απότομης οδήγησης στα μεγέθη της κυκλοφοριακής ροής και στις εκπομπές ρύπων, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Ευθυμίου Αλέξανδρος, Αναγνώριση του μέσου μεταφοράς από δεδομένα έξυπνου τηλεφώνου με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Καλογεράκη Ευθυμία, Διερεύνηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσο μετάβασης στον προαστιακό σιδηρόδρομο, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Κονταξή Αρμίρα, Η επιρροή της οδήγησης τη νύχτα στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις πόλεις, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Κυριακούλη Ελευθερία, Ανάλυση της επιρροής της νυχτερινής οδήγησης στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των νέων οδηγών στις επαρχειακές οδούς με τη χρήση προσομοιωτη οδήγησης, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Μπάτσος Χρήστος, Ανάλυση της επιρροής της οικονομικής ύφεσης στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Μπέλλος Βασίλειος, Διερεύνηση της επιρροής του τουρισμού στα οδικά ατυχήματα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Παναγιώτου Αλκιβιάδης, Διερεύνηση παραμέτρων για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής ενός οδοστρώματος, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Σουρέλλη Άννα Μαρία, Ανάλυση της επιρροής των καιρικών συνθηκών στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια νέων οδηγών σε υπεραστικές οδούς με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης, (επιβλ. Γ. Γιαννής).

 Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Ανάπτυξη αλγορίθμου διόρθωσης του μέτρου δυσκαμψίας οδοστρωμάτων σε θερμοκρασία αναφοράς, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Φαράντος Παρασκευάς, Η επίδραση της υγρασίας στο μέτρο επανάκτησης των ασύνδετων υλικών, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Χαιρέτη Μαρία, Διερεύνηση της επιρροής των καιρικών συνθηκών στη συμπεριφορά και την ασφάλεια νέων οδηγών σε αστικές οδούς με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης, (επιβλ. Γ. Γιαννής).