Σημαντική παρουσία του Τομέα μας στο Ετήσιο Συνέδριο Transportation Research Board, Ουάσινγκτον, Iανουάριος 2018

Μέλη του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ συμμετείχαν για μια ακόμη χρονιά στο 97ο Ετήσιο Συνέδριο του Transportation Research Board (TRB) που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ουάσιγκτον, στις 7-11 Ιανουαρίου 2018. Το πρόγραμμα του συνεδρίου κάλυψε όλους τους τομείς στις μεταφορές, με περισσότερες από 5.000 παρουσιάσεις σε σχεδόν 800 συνεδρίες, σε θέματα που απευθύνονταν σε φορείς χάραξης πολιτικής, σε διαχειριστές, σε επαγγελματίες, ερευνητές και σε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ορισμένες συνεδριάσεις επικεντρώθηκαν στο κυρίως θέμα του συνεδρίου για το 2018: Μεταφορές: Μετακινώντας την Οικονομία του μέλλοντος.