Βραβείο «Απόστολου Χρ. Γιώτη» στις φοιτήτριες της Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ, Βαρελά, Δρόσου και Μπατάλα, Νοέμβριος 2017

Το “Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 απονεμήθηκε λόγω ισοβαθμίας στις φοιτήτριες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Βαρελά Ακριβή, Δρόσου Βαϊα και Μπατάλα Άλκηστη-Ειρήνη, οι οποίες συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα κορμού Οδοποιία Ι (5ο εξάμηνο), Οδοποιία ΙΙ (6ο εξάμηνο) και στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Οδοστρώματα (8ο εξάμηνο).

Απόφαση Συγκλήτου pdf