Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2017

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής Περιόδου Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις    Ιουλίου 2017.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

Αντωνίου Γεώργιος – Φίλιππος, Διερεύνηση βασικών αρχών διεθνών μεθοδολογιών διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων αεροδρομίων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Αργυροπούλου Αναστασία, Προτυποποίηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά του οδηγού αξιοποιώντας λεπτομερή δεδομένα από αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, (επιβλ. Γ. Γιαννής).

Αργυρός Δημήτριος, Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης νέων αεροπορικών συνδέσεων με εργαλεία GIS και ιχνηλάτες ιστοχώρου  (επιβλ. A. Μπαλλής).
Βλαχογιάννης Δημήτρης, Ανάπτυξη προτύπων ενισχυτικής μάθησης για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων πολιτικών οδήγησης, (επιβλ. Ι. Γκόλιας).
Γονίδη Χριστίνα, Ανάπτυξη προτύπων ταχύτητας του οδηγού με βάση λεπτομερή δεδομένα οδήγησης από αισθητήρες κινητών τηλεφώνων, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Ευθυμίου Σαββούλα-Μαρία, Θυμιανός Στέλιος-Χριστόφορος, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων σε περιβάλλον GIS για την καταχώρηση και αξιοποίηση των ερευνητικών έργων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, (επιβλ. A. Μπαλλής).
Καραβάκη Θάλεια, Διερεύνηση του δείκτη αντίδρασης εδάφους μέσω μετρήσεων βύθισης της σιδηροτροχιάς σε νέο τμήμα γραμμής του ΟΣΕ στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου, (επιβλ. A. Μπαλλής).
Καφίρη Δήμητρα, Διερεύνηση μεθόδου διαστασιολόγησης δύσκαμπτων οδοστρωμάτων αεροδρομίων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
Νισύριος Εμμανουήλ, Σύγκριση κανονισμών ICAO-EASA και εφαρμογή στο cluster B της FRAPORT,  (επιβλ. Π. Ψαράκη-Καλουπτσίδη –  Φ. Μερτζάνης).
Παπαδήμας Ιωάννης, Ενοποιημένος γεωμετρικός σχεδιασμός αεροδρομίων και δρόμων, (επιβλ. Α. Λοΐζος – Φ. Μερτζάνης).
 Περίχαρος Κωνσταντίνος, Εισαγωγή του δυναμικού μέτρου δυσκαμψίας ασφαλτομιγμάτων στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας νέων οδοστρωμάτων (επιβλ. Α. Λοΐζος).
Σαμαράς Στέφανος, Διερεύνηση ορατότητας για προσπέραση, (επιβλ. Α. Λοΐζος – Φ. Μερτζάνης).
Σταθόπουλος Σπυρίδων, Διερεύνηση θεμάτων οργάνωσης του υποσυστήματος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ κριπηδώματος και χερσαίου χώρου με τη χρήση του προγράμματος AnyLogic, (επιβλ. A. Μπαλλής).

Χαραλαμπίδης Αλέξανδρος – Στέλιος – Σπύρος, Πρότυπα μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη της τιμής των καυσίμων και η χρησιμότητά τους στις μεταφορές, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).