Ιωάννης Γκόλιας
Καθηγητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 103, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1276

email: igolias@central.ntua.gr
website: http://users.ntua.gr/igolias/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar