Η Ελένη Παπατζίκου υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή για τον έλεγχο της κυκλοφορίας με μεθόδους ελαχιστοποίησης ρίσκου, Φεβρουάριος 2019

Η Ελένη Παπατζίκου υποστήριξε με επιτυχία τη Διδακτορική Διατριβή της με τίτλο «Έλεγχος της Κυκλοφορίας υπό Συνθήκες Δυναμικής Φόρτισης με Μεθόδους Ελαχιστοποίησης του Ρίσκου»  τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα  Πολυμέσων 038 του Κέντρου Δικτύων (ΚΕΔ) του ΕΜΠ. Το διδακτορικό της εκπονήθηκε  στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Α. Σταθόπουλου.

Ο κύριος στόχος της Διδακτορικής Διατριβής είναι η διερεύνηση και η διατύπωση κατάλληλης συλλογιστικής, μεθόδων και εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και των προβλημάτων συμφόρησης που παρατηρούνται σε αστικά δίκτυα, προσφέροντας μία διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα μέσω της ανάλυσης και της διαχείρισης του ρίσκου του χρόνου μετακίνησης.

Πρόσκληση 

Περίληψη