Αντώνιος Σταθόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 119-120, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1288

email: a.stath@transport.ntua.gr
website: http://users.ntua.gr/astalabr
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar

Ο Δρ. Αντώνιος Σταθόπουλος είναι ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc Tech της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ (UMIST) και Δρ-Μηχανικός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ. Διετέλεσε καθηγητής Συγκοινωνιακών Συστημάτων και Διευθυντής των Εργαστηρίων Σιδηροδρομικής και Μεταφορών και Προσωπικών Υπολογιστών (PCLab) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Δίδαξε επίσης Ποσοτικές Μεθόδους στις Μεταφορές και Έλεγχο και Διασφάλιση Ποιότητας. Συντόνισε τρία μεταπτυχιακά μαθήματα, δύο στις Σχολές Αρχιτεκτόνων (ΕΜΠ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) και ένα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα συντονίζει δύο μαθήματα της Ειδίκευσης ‘Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων’ του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ. Είναι μέλος της Συντονιστικής Eπιτροπής του Κοινού Κέντρου Έρευνας Μεταφορών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (ITF) στο Παρίσι και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Διεθνούς Περιοδικού Επιστήμης & Τεχνολογίας των Μεταφορών (IJTST). Έχει συγγράψει / συν-συγγράψει περισσότερα από 150 ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και δύο εγχειρίδια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της Ανάλυσης των Συστημάτων Μεταφορών, Μοντελοποίησης και Ελέγχου, Σχεδιασμού και Λειτουργίας Λιμένων, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Έχει διεξαγάγει έρευνες για την ΕΕ, τον ΟΗΕ, την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα προηγμένης τηλεματικής των μεταφορών, περιβάλλοντος και ασφάλειας, διαχείρισης και πρόβλεψης της ζήτησης και της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και συνδυασμένων μεταφορών και σιδηροδρομικής.