Το ΕΜΠ στο Ετήσιο Συνέδριο του Transportation Research Board, Ουάσινγκτον, Iανουάριος 2019

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ συμμετείχε ενεργά με αρκετές καινοτόμες επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις στο 98ο Ετήσιο Συνέδριο του Transportation Research Board (TRB) που πραγματοποιήθηκε  στην Ουάσιγκτον, στις 13-17 Ιανουαρίου 2019 με θέμα: οι μεταφορές για ένα έξυπνο, βιώσιμο και ισότιμο μέλλον.