Η Επίκ. Καθηγητήρια Ελένη Βλαχογιάννη εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του IEEE ITSS, Ιανουάριος 2019

Η Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Βλαχογιάννη εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IEEE Intelligent Transportation Systems Society (ITSS) για την περίοδο 2019 – 2021.