Διαγωνισμός για νέους ερευνητές του TRA VISIONS 2020

Το TRA VISIONS 2020 καλεί τους νέους ερευνητές από όλη την Ευρώπη να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες στις μεταφορές στη διεύθυνση www.travisions.eu

Η προθεσμία για μια πρώτη σύντομη περίληψη είναι η 30η Ιουνίου 2019. Μετά από αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν και να υποβάλουν την πλήρη ιδέα τους μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, όπου πρέπει να υποβάλουν έκθεση, σύντομη παρουσίαση και αφίσα του έργου συνοδευόμενη από προαιρετικό σύντομο βίντεο .

Τα έργα μπορούν να καλύπτουν το σχεδιασμό, την κατασκευή, την έρευνα ή τη λειτουργία νέων και καινοτόμων εννοιών και προϊόντων. Τα υπάρχοντα προϊόντα, συσκευές, υπηρεσίες ή διαδικασίες δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε περαιτέρω έρευνα και να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους, τις γνώσεις και την προσωπική τους προσπάθεια για να δημιουργήσουν μια καινοτόμο ιδέα με πρότυπα υψηλής ποιότητας. Η ιδέα δεν χρειάζεται να είναι ένα πλήρως σχεδιασμένο «έτοιμο για κατασκευή» προϊόν. Μπορεί να περιέχει νέες τεχνικές λύσεις, βασιζόμενες σε σταθερή τεχνική κρίση και εκτίμηση σκοπιμότητας.

Οι τρεις καλύτερες ιδέες ανά τρόπο μεταφοράς (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες και συνδυασμένες) θα επιλεγούν και οι τελικοί νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων στο συνέδριο του Transport Research Arena (TRA) 2020 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, στις 27-30 Απριλίου 2020. Οι νικητές θα λάβουν επίσης χρηματικά βραβεία που θα χρηματοδοτηθούν από τη βιομηχανία.

Αφίσα TRA VISIONS 2020