Κωνσταντίνος Μαρίνος

Συνεργάτης-Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 112, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1376

email: cmarinos@techies.gr
icon.linkedin