Χαραλαμπία Κυριακού

Μηχανικός-Ερευνήτρια
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 128, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1329

email: chkyriakou@mail.ntua.gr