ΣΕΣ/ΙΜΕΤ – 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Αθήνα, Νοέμβριος 2015

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (I.MET.) και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015. Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν «Από την πρωτογενή έρευνα στις καινοτόμες εφαρμογές».
 Στο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (International Congress on Transport Research – ICTR), το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό στη σύγχρονη έρευνα στον τομέα των μεταφορών, συμμετείχαν περισσότεροι από 250 ειδικοί στις μεταφορές, εμπειρογνώμονες και αλλοι ενδιαφερόμενοι για θέματα οδικής ασφάλειας και συζήτησαν τις πρόσφατες έρευνες και τα αποτελέσματά τους  και εξέτασαν τις σύγωρονες εξελίξεις για μεταφορικά συστήματα πιο αποτελεσματικά, πιο ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον εστιασμένα στον σχεδιασμό, τηαν ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων
Μερικές από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο φαίνονται παρακάτω:
 • Ανάπτυξη Προτύπων για την Περιγραφή της Κίνησης των Μοτοσυκλετιστών σε Αστικές Αρτηρίες pdf
 • Road Safety Training through a Master Course in Belarus pdf
 • Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα pdf
 • How does socio-economic status affect the use of CRS and seat belts? Preliminary results from a study in Athens pdf
 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος και υλικού για τους Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα pdf
 • Πολυμεταβλητά μοντέλα διακριτής επιλογής Probit ανάλυσης της επιλογή αεροπορικής εταιρείας από τους επιβάτες pdf
 • Μοντέλο Βέλτιστης Δρομολόγησης Οχημάτων Διανομής Αγαθών με Ισοκατανομή Χρόνων Διαδρομών pdf
 • Επιρροή Πολιτικών Τιμολόγησης Κορεσμού στην Κυκλοφορία σε Αστικά Δίκτυα pdf
 • Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης των Γραμμών της ΟΣΥ Α.Ε. pdf
 • Διερεύνηση Θεμάτων για τη Βελτίωση της Κατανάλωσης Ενέργειας και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις Εμπορευματικές Σιδηροδρομικές Μεταφορές  pdf
 • Παιγνιο-θεωρητική Διερεύνηση της Προσφοράς και Ζήτησης στις Αγορές των Αερομεταφορών pdf
 • Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα pdf
 • Πολιτικές για τη βελτίωση της κινητικότητας στις ακαδημαϊκές κοινότητες: Η περίπτωση του CERN pdf