Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Οκτώβριος 2022

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, για την εξεταστική περίοδο Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα 109.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

Δημητριάδου Ανδρονίκη, Διερεύνηση της αναγκαιότητας χωροθέτησης δεξιόστροφης παρακαμπτήριας λωρίδας ελεύθερης ροής σε «τυπικούς» κυκλικούς κόμβους, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Καναβού Μαρία, Επίδραση Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στην Ανθεκτικότητα του Αστικού Οδικού Δικτύου, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
Καπετανάκης Δημήτριος, Εκτίμηση της αποδοτικότητας λιμένων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή της Μεσογείου με χρήση της μεθόδου περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων,  (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
Καριμάλλη Ερωφίλλη, Καταμερισμός λεωφορείων σε αμαξοστάσια: Ανάπτυξη μοντέλου βελτιστοποίησης μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού,  (επιβλ.  Κ. Κεπαπτσόγλου).
Κοφίνης Δημήτριος, Προτυποποίηση τροχιάς προσπέρασης, με βάση δυναμικά χαρακτηριστικά οχήματος αξιοποιώντας δεδομένα από οδικό πείραμα και προσομοιωτή οδήγησης, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Κωστόπουλος Αντώνιος, Ανάλυση μηχανικής μάθησης ανισόρροπων δεδομένων τηλεματικής για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του οδηγού, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Μεράκου Μαρία Ελένη, Ανάλυση χαρακτηριστικών απόσπασης προσοχής οδηγών στην Ελλάδα,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Πειθής Στέλιος, Ανάλυση της επιρροής της τιμής της βενζίνης στις κυκλοφοριακές συνθήκες, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Σόρκου Θεοδώρα,Διερεύνηση της επιθυμίας χρήσης και της τιμολόγησης υπηρεσιών μικροκινητικότητας σε αστικές περιοχές, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
Ταβουλάρης Νικόλαος, Διερεύνηση μεταφορικής ζήτησης κατά την περίοδο πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, με τη χρήση στατιστικών μοντέλων, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
Τριάντης Δημήτρης, Προτυποποίηση αλληλεπίδρασης αυτόνομων οχημάτων και πεζών με χρήση προχωρημένων μεθόδων βαθιάς μάθησης, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).