Διάλεξη στο ΕΜΠ της Δρ. Tova Rosenbloom, Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο του Ισραήλ Bar Ilan, Ιούνιος 2018

Η Καθηγήτρια Tova Rosenbloom, Πρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ανθρώπινου Παράγοντα στον Τομέα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Bar Ilan στο Ισραήλ (BIU) πραγματοποίησε διάλεξη την Παρασκευή 22 Ιουνίου  2018,στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ (Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής) με τίτλο: “Ατομικές διαφορές των χρηστών του οδικού δικτύου και επιπτώσεις τους στην απόδοσή τους”.

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καίριος για την οδική ασφάλεια και σχετίζεται με τις ψυχολογικές, αντιληπτικές, γνωστικές, κοινωνικές, δημογραφικές και συναισθηματικές πτυχές των οδηγών και των πεζών. Η παρουσίαση θα επικεντρώνεται στην περιοχή της ατομικής διαφοράς των χρηστών του οδικού δικτύου και ειδικότερα στην ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την οδηγική εμπειρία, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το θρήσκευμα, την απόσπαση της προσοχής και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται όλοι αυτοί οι παράγοντες με τη συμπεριφορά των οδηγών και των πεζών στον δρόμο και την ικανότητά τους, όπως η αντίληψη των κινδύνων.
Η παρουσίαση θα αφορά επίσης την αλληλεπίδραση αυτών των ατομικών διαφορών με στοιχεία όπως η επιτήρηση, η επιβολή, η κόπωση, η κοινωνική πίεση και η πίεση του χρόνου.

 

Βιογραφικό Σημείωμα T. Rosenbloom   pdf

Παρουσίαση pdf

Αφίσα διάλεξης pdf

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!