Βραβείο «Απόστολου Χρ. Γιώτη» στον φοιτητή της Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ, Πάρι Χαριτάτο, Δεκέμβριος 2019

Το “Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 απονεμήθηκε στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Πάρι Χαριτάτο, ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα κορμού Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών (5ο εξάμηνο), Κατασκευή Οδών (6ο εξάμηνο) και στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων (7ο εξάμηνο).

Απόφαση Συγκλήτου pdf