Το ΕΜΠ υπέγραψε τη Διακήρυξη της Πόλης «Το νέο πρότυπο για ασφαλείς αστικές οδούς», Νοέμβριος 2019

Κατά τη διάρκεια του 30ου συνεδρίου POLIS, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, o Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) δήλωσε την πλήρη υποστήριξή του και υπέγραψε την Διακήρυξη της Πόλης με τίτλο «Το νέο υπόδειγμα για ασφαλείς αστικές οδούς» στην οποία αναφέρονται οι δέκα αρχές που πρέπει να αναγνωριστούν από τις πόλεις της ΕΕ ως απαραίτητες για την ορθή και αποτελεσματική δράση για την οδική ασφάλεια