ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέση Τυπική Κυκλοφοριακή Συμφόρηση (Κατάληψη) - Γενική Απεικόνιση
Τομέας Μεταφορών και Συγκ. Υποδομής, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών, ΕΜΠ