Βραβείο «Απόστολου Χρ. Γιώτη» στον φοιτητή της Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ, Φώτιο Φώτο, Δεκέμβριος 2020

Το “Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 απονεμήθηκε στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Φώτιο Φώτο, ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα κορμού Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών (5ο εξάμηνο), Κατασκευή Οδών (6ο εξάμηνο) και στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων (7ο εξάμηνο).

Απόφαση Συγκλήτου pdf