Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2022

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2022, θα πραγματοποιηθούν μέσω  τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 , σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηιούν μέσω του συνδέσμου https://centralntua.webex.com/meet/geyannis.

Πρόγραμμα Εξέτασης