Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2015

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 20 Μαρτίου 2015. Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

pdf Βρακά Ναταλία, Ανάλυση σκοπιμότητας τοποθέτησης πεζογεφυρών σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας (επιβλ. Γ. Γιαννής).

pdf Καλογεράκη Μαριάννα, Ανάπτυξη λογισμικού Η/Υ για τον σχεδιασμό σπειροειδούς κυκλικού κόμβου (επιβλ. Α. Λοΐζος)

pdf Ρεϊτζοπούλου Όλγα, Διερεύνηση της επιρροής του τύπου σύγκρουσης οχημάτων στη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα (επιβλ. Γ. Γιαννής).

pdf Ρομποτής Νικόλαος, Ανάλυση Δεικτών Επικινδυνότητας Οδήγησης σε Υπεραστικές Οδούς δύο Λωρίδων Κυκλοφορίας (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).