Στυλιανή Παπαγιάννη
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

email: stella.papagianni@gmail.com
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia

Η Στυλιανή Παπαγιάννη είναι υποψήφια διδάκτορας στον Τομέα Μεταφορών και Κυκλοφοριακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Kατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, παρακολούθησε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Imperial College London/ University College London), από το οποίο και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μεταφορές (MSc in Transport). Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ, από το οποίο αποφοίτησε το 2002 έχοντας ακολουθήσει την κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε Προβλήματα Σχεδιασμού Δικτύου σε αστικό περιβάλλον, με έμφαση σε προβλήματα δικτύου δυο μέσων όπου περιλαμβάνονται οδικά μέσα δημόσιων μεταφορών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέρονται περιλαμβάνονται επιπλέον η χρήση μεταευρετικών αλγορίθμων σε προβλήματα βελτιστοποίησης και τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Ο εγκεκριμένος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί είναι «Επιπτώσεις στη Μεταφορική Ζήτηση Οδικών Δημόσιων Μεταφορών από τη Βελτιστοποίηση του Σχεδιασμού του Μεταφορικού Δικτύου»

Κατά τα έτη 2003-2007 εργάσθηκε σε εταιρείες συμβούλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εξειδικεύονταν στον τομέα των μεταφορών (Jacobs Consultancy, Colin Buchanan & Partners), με αντικείμενο που περιλάμβανε την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων, μελέτες εφαρμογής και αξιολόγησης των Τελών Κυκλοφοριακής Συμφόρησης για το Λονδίνο, την ανάπτυξη συγκοινωνιακών προτύπων και την αξιολόγηση μοντέλων προβλέψεων, την ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τη μελέτη ποδηλατοδρόμων στο οδικό δίκτυο του Λονδίνου. Από το 2008, η κα Παπαγιάννη εργάζεται στην ΟΑΣΑ Α.Ε. ως Συγκοινωνιολόγος στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και έχει ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με τα έργα της Τηλεματικής και του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου για την Αθήνα ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης των διαγωνιστικών διαδικασιών, το στρατηγικό συγκοινωνιακό μοντέλο του οργανισμού και την αναδιοργάνωση των λεωφορειακών γραμμών του δήμου Περιστερίου.