Παναγιώτης Παπαντωνίου
Δρ. Συνεργάτης-Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 202, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.3167

email: ppapant@central.ntua.gr
website: www.nrso.ntua.gr/ppapant/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar

Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, επιστημονικός συνεργάτης στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πόλιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διατμηματικό-Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση και Τεχνολογία Υδατικών πόρων» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και Διδακτορικού Διπλώματος ΕΜΠ.

Διαθέτει 7 έτη ερευνητικής εμπειρίας και έχει συμμετάσχει σε 11 ερευνητικά έργα, έχει 58 επιστημονικές εργασίες (47 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων και 8 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 1 διδακτορική διατριβή και 2 διπλωματικές εργασίες), είναι αξιολογητής σε 2 Επιστημονικά Περιοδικά και σε 1 διεθνές Συνέδριο, έχει παρακολουθήσει επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες ενώ συμμετέχει στην υποβοήθηση του μαθήματος «Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια» και στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.

Ώς ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρεί Τεχνικό Γραφείο στην Καλαμάτα και αναλαμβάνει συγοινωνιακες μελέτες, επιβλέψεις, αδειοδοτήσεις και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών απόδοσης κτιρίων στη Μεσσηνία και στην Αττική. Εϊναι εκλεγμένος μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και της αντιπροσωπείας του περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ Πελοποννήσου.