Νίκος Καρουζάκης

Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: , ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.

email: karouzakisnick@gmail.com
icon.linkedin

Ο Νίκος Καρουζάκης είναι Σύμβουλος Στρατηγικής στο τμήμα Συμβουλευτικής Στρατηγικής της Deloitte στην Αθήνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός και Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). 

Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση, τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία από το London School of Economics and Political Science και Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ με ειδίκευση στην κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών μέσω επιχειρηματικής και στατιστικής ανάλυσης και μοντελοποίησης.

Εκπονεί τη Διδακτορική Διατριβή του με τίτλο «Εξελιγμένα μακροσκοπικά πρότυπα ανάλυσης διεθνών δεδομένων επενδυτικής στρατηγικής ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομών», υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γιώργου Γιαννή.

Δημοσιεύσεις: Karouzakis, N., Kepaptsoglou, K. & Kopsidas, A., 2022, “Modeling taxi professional attitudes towards regulatory change and electromobility: Evidence from Athens, Greece”, Transportation Letters – The International Journal of Transportation Research.