Γιώργος Γιαννής
Καθηγητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 108, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1326

email: geyannis@central.ntua.gr
website: www.nrso.ntua.gr/geyannis/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar

Ο Γιώργος Δ. Γιαννής είναι Καθηγητής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου διδάσκει Κυκλοφοριακή Τεχνική και Οδική Ασφάλεια. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος DEA και Doctorat στις Μεταφορές από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

Έχει μία βαθιά και ευρεία γνώση της δυναμικής του τομέα των μεταφορών, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του για περισσότερα από 28 έτη, ως μηχανικός, πανεπιστημιακός, σύμβουλος συγκοινωνιολόγος, εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων και εκπρόσωπος της Πολιτείας, σε όλα τα αντικείμενα του τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι η Οδική Ασφάλεια, ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση Μεταφορικών Συστημάτων, η Αστική Κινητικότητα και τα Έξυπνα Συστήματα στις Μεταφορές με έμφαση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 95 ερευνητικά έργα καθώς και σε περισσότερα από 100 έργα και μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 385 επιστημονικές εργασίες (120 σε επιστημονικά περιοδικά), έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 320 επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες καθώς και σε περισσότερες από 80 επιστημονικές επιτροπές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.