Μάριος Γιουρουκέλης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

O κ. Μάριος Γιουρουκέλης είναι ερευνητής μηχανικός στον τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και της Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), από την οποία κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα περιβαλλοντικά οικονομικά.

Πριν από την απασχόληση του στο ΕΜΠ, έχει εργαστεί στην Παγκόσμια Τράπεζα στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού και στην Île-de-France Mobilités στο Παρίσι.

Ο κ. Γιουρουκέλης εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Συνεργατικά Πρότυπα Λήψης Απόφασεων σε Αστικα Δίκτυα», υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Βλαχογιάννη.