Μάριος Γιουρουκέλης
Μηχανικός – Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email:  giouroukelism[at sign]mail.ntua.gr

O Μάριος Γιουρουκέλης είναι Ερευνητής Μηχανικός στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και της Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), από την οποία κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα περιβαλλοντικά οικονομικά.  Πριν από την απασχόληση του στο ΕΜΠ, έχει εργαστεί στην Παγκόσμια Τράπεζα στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού και στην Île-de-France Mobilités στο Παρίσι.