Διάλεξη στο ΕΜΠ του Δρ. Hiroaki Nishiuchi, Επίκ. Καθηγητή του Kochi University of Technology (KUT) της Ιαπωνίας , Σεπτέμβριος 2018

Ο Δρ. Hiroaki Nishiuchi, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Systems Engineering του Kochi University of Technology (KUT) της Ιαπωνίας πραγματοποίησε διάλεξη την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής με τίτλο: «Οι αλλαγές των μοτίβων κινητικότητας των επιβατών και το επίπεδο εξυπηρέτησης του δικτύου των ΜΜΜ».

Στο πλαίσιο της ωρίμανσης της Ιαπωνικής κοινωνίας, ο ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα προς συζήτηση. Ο αριθμός των επιβατών στα ΜΜΜ μειώνεται, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, όπως αυτές του νομού Κότσι που αποτελούν και το επίκεντρο αυτής της ομιλίας. Η χρήση των έξυπνων καρτών για τη συλλογή των κομίστρων έχει ξεκινήσει ήδη από το 2009 στο Κότσι. Η αξιοποίηση των δεδομένων από τις έξυπνες κάρτες για την κατανόηση των χαρακτηριστικών που διέπουν τη συμπεριφορά των επιβατών μπορεί να θέσει τις βάσεις για τον ανασχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών και της λειτουργίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δρ. Hiroaki Nishiuchi ανέλυσε δεδομένα από έξυπνες κάρτες με στόχο την ανάδειξη των χωρο-χρονικών διαστάσεων των μοτίβων κινητικότητας των επιβατών, τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των επιβατών που μειώνουν τη συχνότητα των ταξιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου και της αξιοποίησης τέτοιων δεδομένων για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του δικτύου ΜΜΜ. Σε αυτό το σεμινάριο, ο Καθηγητής πρόκειται να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης της πόλης Κότσι, καθώς και τις προοπτικές και τις προκλήσεις, όπως αυτές προέκυψαν από μακροχρόνια ανάλυση χρονοσειρών στη βάση δεδομένων από τις έξυπνες κάρτες της πόλης Κότσι.

 

Βιογραφικό Σημείωμα Nishiuchi  pdf

Παρουσίαση pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!