Κατερίνα Βακρινού 

Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: kvakrinou@mail.ntua.gr

icon.linkedin

Η Κατερίνα Βακρινού είναι  Πολιτικός Μηχανικός και Υποψήφια Διδάκτορας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού  Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας κας Ελένης Βλαχογιάννη. Από το 2023 κατέχει το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δεδομένων για την επίλυση συγκοινωνιακών προβλημάτων.