Διάλεξη του Sylvain Lassarre, Διευθυντή Ερευνών του IFSTTAR, Ιούνιος 2016

Ο Δρ. Sylvain Lassarre, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του «Γαλλικού Ινστιτουτου Επιστήμης και Τεχνολογίας Μεταφορών, Ανάπτυξης και Δικτύων (IFSTTAR)» έδωσε προσκεκλημένη διάλεξη με θέμα «Λήψη αποφάσεων, Γνώση και Επιστήμη στην Οδική Ασφάλεια», η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016, στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ.

Τα κύρια σημεία της παρουσίασής του παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Η πολιτική για την Οδική Ασφάλεια από τη σκοπιά της εφαρμογής κανόνων για τους κινδύνους της κυκλοφορίας και συζήτηση για την έννοια των ασφαλών συστημάτων και τον ρόλο ενός στόχου όπως το Όραμα Μηδέν,
  • Συσχέτιση ανάμεσα στην γνώση (επιστημονική και επαγγελματική) και την πολιτική μέσω του μοντέλου χρήστη – οδικού δικτύου που εφαρμόζεται στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας και συζήτηση για την νομοθεσία για την οδική ασφάλεια παγκοσμίως,
  • Δυνατότητες για μια συστημική ανασκόπηση στα μοντέλα κινδύνου στην οδική ασφάλεια με εφαρμογή στην φυσική ευπάθεια των αυτοκινήτων και την αποτελεσματικότητα της χρήσης ζώνης ασφαλείας.
  • Επομένως, είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και η δυναμική της προόδου σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες: οχήματα, υποδομή, χρήστης του οδικού δικτύου και οργάνωση, τόσο ξεχωριστά όσο και σε συνδυασμό.

Αφίσσα Διάλεξης  pdf

Παρουσίαση pdf