Γεώργιος Μαλέρδος
Πρώην Ειδικός Επιστήμονας
Εργαστήριο Οδοποιίας

Δρ Γεώργιος Μαλέρδος, πρώην Ειδικός Επιστήμονας του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κάτοχος «Docteur-igenieur» του Πανεπιστημίου Bordeux I της Γαλλίας, με «άριστα». Δίδαξε, επί 20 χρόνια, τα μαθήματα Οδοποιία Ι και ΙΙ, στο 5ο και 6ο εξάμηνο των Πολιτικών Μηχανικών.

Έχει  συμμετάσχει, με παρουσιάσεις, σε πολλές ημερίδες, διημερίδες και Πανελλήνια Συνέδρια  Οδοποιίας, πάνω σε θέματα «Γεωμετρικού Σχεδιασμού των Οδών». Μέλος επιτροπών, διαγωνισμών και εξεταστής σε εξετάσεις «Δοκιμασίας Επάρκειας» στην Οδοποιία.

Ασχολήθηκε επί 51 έτη, ως σύμβουλος μηχανικός, στο Γεωμετρικό Σχεδιασμό μεγάλων οδικών αρτηριών (υπεραστικών, αστικών οδών και αυτοκινητοδρόμων), προωθώντας νέες σύγχρονες αντιλήψεις στην Οδοποιία. Επίσης έχει εκπονήσει πλήθος μελετών Τοπογραφικών Εφαρμογών (γεωδαιτικών, κτηματογραφικών,κ.λπ).