Γεώργιος Μαλέρδος
Πρώην Ειδικός Επιστήμονας
Εργαστήριο Οδοποιίας

email: odogeodetiki@gmail.com