Έλλη Κυπραίου
Βοηθός
Εργαστήριο Κυκλφοριακής Τεχνικής

γρ: 110, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1265

email: ekip@central.ntua.gr