Συνάντηση εργασίας ΤΜΣΥ, ΕΣΤε και ΤΤΙ, Ιούλιος 2019

Στις 5 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ συνάντηση εργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ και στελεχών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και αντιπροσωπίας του Texas A&M Transportation Institute (ΤΤΙ), αποτελούμενη από τους Greg Winfree (Director), Bill Eisele (TTI Mobility Division Head and Senior Research Engineer), και Juan Villa (Mexico City Office Manager and Research Scientist). Η συνάντηση ήταν αποτέλεσμα τετράμηνης προετοιμασίας υπό τον επιμέρους συντονισμό του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητή Μαρίνου Κάβουρα και του Καθηγητή ΕΜΠ Ανδρέα Λοΐζου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Οδοποιίας. Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε παρουσίαση από τον Διευθυντή του Τομέα ΜΣΥ, Καθηγητή Γιώργο Γιαννή αναφορικά με τις δραστηριότητες του Τομέα, ακολούθησαν οι αντίστοιχες παρουσιάσεις από τα μέλη του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και από την αντιπροσωπία του ΤΤΙ. Η ημερίδα  πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πρύτανη ΕΜΠ, Καθηγητή Ιωάννη Γκόλια και είχε ως αντικείμενο τον καθορισμό καινοτόμων περιοχών ερευνητικής συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΜΠ-ΤΤΙ στην Πρυτανεία του Ιδρύματος.