Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2021

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

Χαλαζιά Ασημίνα – Εκάβη, Ναυτιλία και ψηφιακός μετασχηματισμός: Συστήματα λιμενικής κοινότητας, (επιβλ. Α. Μπαλλής).
Τραντάς Νικόλαος – Παναγιώτης, Ανάπτυξη νέου μαθηματικού προσομοιώματος για τον ελιγμό της προσπέρασης σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας με χρήση πραγματικών δεδομένων από οδικό πείραμα, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Ραγκούσης Πέτρος, Διερεύνηση απόψεων μετακινούμενων ως προς την πεζοδρόμηση αστικών οδών : Η περίπτωση του κέντρου της Αθήνας,  (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
Πηγαδιώτη Δήμητρα, Ανάλυση παραγόντων επιρροής της πανδημίας στην κινητικότητα στην Ευρώπη με χρήση μηχανικής εκμάθησης,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Νίκας Λεωνίδας, Διερεύνηση της επιρροής των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων στα αστικά οδικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
Μούγιος Γεώργιος, Μεταφορές Νωπών Αγροτικών Προϊόντων, (επιβλ. Α. Μπαλλής).
Μέρμηγκα Βασιλική, Συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών οδικής ασφάλειας μεταξύ των διαφορετικών γενεών στην Ελλάδα,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Μακρή Αγγελική, Κρίσιμοι παράγοντες επιρροής του χρόνου διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Κυπαρίσσης Ιωάννης, Ανάλυση προτιμήσεων απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Κλάδου Βάϊα – Μαρία, Διερεύνηση της πλευρικής μετατόπισης του τροχού στη συμπεριφορά των οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Καστριώτη Αθηνά, Επίδραση βαρέων αεροσκαφών στη φθορά οδοστρωμάτων αεροδρομίων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
Δρούτσα Αλεξάνδρα, Ισόπεδοι κόμβοι και υψομετρική διαμόρφωση,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Γονίδη Ασπασία, Εξέλιξη της επιρροής της πανδημίας στη συμπεριφορά οδηγών στην Ελλάδα με ανάλυση πολλαπλών χρονοσειρών, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Γκουτζαμάνης Βασίλης, Διερεύνηση της αποδοτικότητας της στροφής της Ελλάδας στην ηλεκτροκίνηση με βάση την ανάλυση του κύκλου ζωής του καυσίμου των οχημάτων, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
Γεωργακόπουλος Δημήτριος, Η επιρροή των χαρακτηριστικών κινητικότητας στις επιδόσεις δημόσιων συγκοινωνιών και οδικής ασφάλειας σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις, (επιβλ. Γ. Γιαννής).