Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2016

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής Περιόδου Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 11 και 15 Ιουλίου 2016.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

pdf Αγαθαγγέλου Βασιλική, Συσχέτιση χαρακτηριστικών και επιδόσεων ασφάλειας του οδηγού, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
pdf Βασάκου Βασιλική, Δυναμικά πρότυπα θεωρίας παιγνίων για την ανάλυση της κυκλοφοριακής ροής Δικυκλιστών σε Αστικά Δίκτυα,(επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
pdf Βασιλάκης Γεώργιος, Η στάση των Ευρωπαίων οδηγών απέναντι στην απόσπαση της προσοχής, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
pdf Βιττωράτου Ναταλία, Δεδηλωμένη και αποκαλυφθείσα συμπεριφορά του οδηγού με χρήση των διαγνωστικών στοιχείων του οχήματος, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
pdf Γκόλιας Κωνσταντίνος, Ανάπτυξη συνελικτικών νευρωνικών δικτύων για την αναγνώριση ελεύθερου χώρου στάθμευσης σε αστικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
pdf Δελιαλή Αικατερίνη, Βέλτιστος Σχεδιασμός Δικτύου Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
pdf Ζυγούρης Μιχάλης, Πρότυπα Μηχανικής Μάθησης για την Αναγνώριση Ακραιας Οδηγικης Συμπεριφορας, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
pdf Καλπαξίδη Εύα, Ανάλυση χαρακτηριστικών επιθετικής οδήγησης στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
pdf Καραγιώργος Παντελής, Μικροσκοπική εξέταση της επιρροής πολιτικών τιμολόγησης του κορεσμού σε αστικά οδικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
pdf Κασσελούρης Γεώργιος, Διερεύνηση θεμάτων κέντρων εφοδιαστικής αγροτικών προϊόντων (Agrologistics), (επιβλ. A. Μπαλλής).
pdf Μαντά Σταυρούλα, Αξιολόγηση λεωφορειακών γραμμών με χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
pdf Πετροπούλου Δήμητρα, Διερεύνηση μεθόδου σχεδιασμού και αξιολόγησης οδοστρωμάτων αεροδρομίων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).