Δημήτριος Τσελέντης
Δρ. Συνεργάτης-Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

email: dtsel@central.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar