Δημήτριος Τσελέντης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 101, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.4715

email: dtsel@central.ntua.gr
website: www.nrso.ntua.gr/dtsel/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar