Χάρης Χαλκιαδάκης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: xarisxalk@gmail.com

Ο Χάρης Χαλκιαδάκης είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) κι εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει πάνω απο 10 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά σχετικά με τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) και τα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (C-ITS). Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο κι από Εθνικούς Πόρους.