Βραβείο «Απόστολου Χρ. Γιώτη» στoν φοιτητή της Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ Αριστείδη – Βασίλειο Κανάκη, Οκτώβριος 2021

Το “Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 απονεμήθηκε στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αριστείδη – Βασίλειο Κανάκη,  ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα κορμού Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών (5ο εξάμηνο), Κατασκευή Οδών (6ο εξάμηνο) και στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων (7ο εξάμηνο).

Απόφαση Συγκλήτου pdf