Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς
Μηχανικός – Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

email: drana@teemail.gr

website: www.nrso.ntua.gr/dragoman

icon.linkedin icon.researchgate icon.googlescholar

Ο Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Συγκοινωνιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Επιπλέον, είναι ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής, με αντικείμενο τη μελέτη και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, καθώς και πιστοποιημένος ελεγκτής οδικής ασφάλειας από το Υπ. Υποδομών κατά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ.

Έχει εμπειρία άνω των 21 ετών στη Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων (44 έργα) και Υδραυλικών Έργων (34 έργα), δημόσιων και ιδιωτικών. Επίσης έχει σημαντική εμπειρία σε Ελέγχους Οδικής Ασφάλειας (11 έργα) και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (17 έργα) σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε Κυκλοφοριακές Μελέτες (7 έργα) και σε Τοπογραφικές Μελέτες και Μελέτες Κτηματολογίου (2 έργα). Έίναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών Δημοσίων Έργων του Υπ. Υποδομών, στις κατηγορίες συγκοινωνιακών μελετών (τάξη πτυχίου: Γ – μέγιστη) και υδραυλικών μελετών (τάξη πτυχίου: Β).

Έχει συμμετάσχει σε 15 ερευνητικά έργα και έχει περισσότερες από 70 επιστημονικές δημοσιεύσεις (10 σε επιστημονικά περιοδικά).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στον σύνδεσμο: www.nrso.ntua.gr/dragoman