Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Φραντζεσκάκης, 1930-2017

Στις 12 Φεβρουαρίου 2017 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο Ιωάννης Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και Πρόεδρος της Σχολής, Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής και του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής.

Ο Ιωάννης Φραντζεσκάκης με τη διδασκαλία του καθοδήγησε επί σειρά ετών σπουδαστές και σπουδάστριες καθώς και όλους που δούλεψαν κοντά του, συνέβαλε δε με την εμπειρία του στον σχεδιασμό σημαντικών συγκοινωνιακών έργων της χώρας μας.

Η εμπειρία του, η πολυπραγμοσύνη του, η αποτελεσματικότητά του, σε συνδυασμό με το ήθος του αποτέλεσαν την τεράστια παρακαταθήκη του Ιωάννη Φραντζεσκάκη στον Τομέα των Συγκοινωνιολόγων και στη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.