Η Ιωάννα Παγώνη υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή για τη συμπεριφορά των επιβατών και των αεροπορικών εταιρειών μετά την εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων, Φεβρουάριος 2017

Η Υποψήφια Διδάκτορας κ. Ιωάννα Παγώνη  υποστήριξε με επιτυχία στις 21 Φεβρουαρίου 2017 την Διδακτορική της Διατριβή με θέμα: «Διερεύνηση των επιλογών των επιβατών και των αποκρίσεων των αεροπορικών εταιρειών σε αγορακεντρικά περιβαλλοντικά μέτρα με τη χρήση προτύπων διακριτής επιλογής και θεωρίας παιγνίων«.

Το διδακτορικό της εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Παρασκευής Ψαράκη-Καλουπτσίδη.