Ξένια Καρεκλά
Δρ Συνεργάτης-Ερευνήτρια
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 120, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1370

email: xkarekla@mail.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar

Η Δρ. Ξένια Καρεκλά είναι Επιστημονική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών της Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει εκτενείς γνώσεις στην αστική κινητικότητα, στην προσβασιμότητα των μεταφορών και στον διαδραστικό διάλογο με εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών modal shift και σχεδίων ενθάρρυνσης της ενεργούς μετακίνησης και στην αξιολόγηση παρεμβάσεων στον τομέα των μεταφορών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αλλαγή συμπεριφοράς στις μεταφορές και στην κατανόηση του ατόμου (οδηγού, επιβάτη ή πεζού) κατά την ερμηνεία της κινητικότητας. Η έρευνά της στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής υγείας και ευημερίας, καθώς και στη διαμόρφωση του μελλοντικού τρόπου μετακίνησης των ανθρώπων με βάση τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Η επαγγελματική εμπειρία της Δρ. Καρεκλά αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκτείνεται τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει συμβουλέψει Δημόσιες Αρχές Μεταφορών και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσίευσε 20 άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά και συνέδρια.

Κατά τη σταδιοδρομία της, από επιστημονική ερευνήτρια έως υπεύθυνη έργων και υποβολής προτάσεων, η Ξένια εργάστηκε σε διεπιστημονικά έργα που είχαν άμεση επίδραση στις πολιτικές μεταφορών και στην ανάπτυξη εργαλείων. Ενδεικτικά, εργάστηκε σε:

 • καινοτόμες έρευνες, π.χ., καθόρισε ένα όριο επιτάχυνσης για τη μείωση τραυματισμών λόγω αστάθειας των επιβατών του λεωφορείου και απέδειξε την εφικτότητα της ανάπτυξης εξωσκέλετου για άτομα με κινητικές αναπηρίες.
 • ανάπτυξη στρατηγικών, π.χ., ανέπτυξε στρατηγικές modal shift που μετέφεραν γνώση μεταξύ της Κίνας, της Χιλής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέπτυξε «Τοπικά Σχέδια Ποδηλασίας και Περιπάτου» για την αύξηση της ενεργού μετακίνησης στην Κορνουάλη και δημιούργησε ένα πρωτόκολλο Υγιειών Πόλεων που επιτρέπει σε τοπικές αρχές να εντοπίσουν εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς που θα αυξήσουν την υγεία των ανθρώπων.
 • έργα συμβουλευτικής υποστήριξης, π.χ., απέδειξε ότι οι υπερυψώσεις στις πλατφόρμες (humps) αυξάνουν την προσβασιμότητα του μετρό, ενεπνέοντας έτσι το Τransport for London να εφαρμόσει τέτοιες αλλαγές στο σύστημά του, και πρότεινε σχέδια ανάπλασης που μειώνουν την αποξένωση και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη λιγότερο ελκυστικών περιοχών.

Βραβεία και Αναγνώριση

 • 2023 – μέχρι σήμερα: Εκλεγμένη Συνεργάτης του Εγκεκριμένου Επαγγελματικού Ιδρύματος Οδών και Μεταφορών (Chartered Institution of Highways & Transportation) για την σημαντική συνεισφορά της στον κλάδο και την αποδεδειγμένη ικανότητά της στη διαχείριση έργων και στην ηγεσία ομάδων.
 • 2021 – μέχρι σήμερα: Σύμβουλος σε προγράμματα του Μουσείου Μεταφορών του Λονδίνου για βιώσιμες πόλεις, ενεργή μετακίνηση, μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και διαμόρφωση των τρόπων κινητικότητας του μέλλοντος.
 • 2019 – μέχρι σήμερα: Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Γεωτεχνικής Μηχανικής (CEGE) του University College London (UCL).
 • 2018: Συνέβαλε στον καθορισμό της επιστημονικής κατεύθυνσης και του πλάνου χρηματοδότησης της Βρετανικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών έως το 2040.
 • 2017: Κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Friedrich List για την προαγωγή της επιστήμης των μεταφορών και τη συμβολή της, με τη διδακτορική της εργασία, στη δημιουργία παν-ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2024 – μέχρι σήμερα: Επιστημονική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 2022 – 2024: Αναπληρωτής Διευθύντρια της Ομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας, Create Consulting Engineers Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2019 -2022: Σύμβουλος Μεταφορών, AECOM, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2011 – 2019: Επιστημονικός Συνεργάτης, University College London, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2010 – 2013: Επιστημονική Ερευνήτρια, University College London, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκπαίδευση (ολοκλήρωση σπουδών)

 • 2023: Παρεμβάσεις για την Επίτευξη Αλλαγής Συμπεριφοράς, University College London
 • 2016: Διδακτορικό στη Βελτίωση της Προσβασιμότητας των Συστημάτων Δημόσιων Μεταφορών, University College London
 • 2009: Μεταπτυχιακό στις Μεταφορές, Imperial College London και University College London
 • 2008: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κατάλογος Δημοσιεύσεων