Βασίλειος Ματράγκος
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: vasmatragos@mail.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate

Ο Βασίλειος Ματράγκος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ερευνητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκπονεί τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: “Διερεύνηση των Κρίσιμων Παραμέτρων στο Γεωμετρικό Σχεδιασμό Οδών, αναφορικά με το Σύστημα Όχημα-Οδός (V2I)” υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή κου Στέργιου Μαυρομάτη.

Τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής του είναι: ο Καθηγητής κ. Γιώργος Γιαννής και ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Λοΐζος.
Συμμετέχει επίσης στην υποβοήθηση των μαθημάτων «Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών» και «Ειδικά Κεφάλαια Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδών».

Τον Ιανουάριο 2019 δημοσίευσε επιστημονική εργασία στο Transportation Research Record (TRR): Journal of the Transportation Research Board, με τίτλο: “Skew Superelevation Edge Rounding Design Improving Riding Comfort on Freeways” σε συνεργασία με τους Κωνσταντίνο Αποστολέρη, Ιωάννη Χούπα και τον Καθηγητή κ. Βασίλη Ψαριανό.