Βασίλης Παπαβασιλείου
Δρ. Συνεργάτης-Ερευνητής
Εργαστήριο Οδοποιίας

γρ: 126, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1477

email: vpapavas@central.ntua.gr