Βασίλειος Μουρτάκος
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: mourtakosvasilis@mail.ntua.gr
icon.linkedin

Ο Βασίλειος Μουρτάκος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ και Ερευνητής στο Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Από τον Ιούλιο του 2020 κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα καθώς και στην συγγραφή ερευνητικών εργασιών για διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνικές πολύ-πρακτορικών προσομοιώσεων κυκλοφοριακών συστημάτων, εξόρυξη πληροφοριών από δεδομένα και διαχείριση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρικά, συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα, ανάλυση και διαχείριση κυκλοφοριακής ροής. Επιπλέον, διαθέτει ένα υψηλό υπόβαθρο προγραμματισμού, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων και στατιστικής. Τέλος, εκπονεί την διδακτορική του διατριβή που έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την προσομοίωση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου πολύ-πρακτορικού συστήματος κινητικότητας στην Αθήνα, προκειμένου να διερευνηθούν καινοτόμες λύσεις κινητικότητας με βάση τη ζήτηση (ondemand mobility solutions) από στόλους ηλεκτρικών, συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων.